Η μάνα Ιούνιος είναι χρονολογημένος σεξουαλικός δράστης που κακοποίησε τον συγγενή της

Ο Mark McDaniel καταδικάστηκε για το να ενοχλήσει τον συγγενή του αστέρα της πραγματικότητας όταν προηγουμένως είχε χρονολογήσει το 2004.